infog1

Březen

Vedení města uvolnilo 300 000,- Kč na Vaše nápady

infog2

Duben

Vy vymyslíte, co za tyto peníze v Rumburku vylepšit nebo vybudovat

infog3

Květen

Váš nápad odevzdáte na radnici nebo zašlete emailem

infog4

Červen

Váš návrh společně prodiskutujeme

infog5

Listopad

O vašem návrhu budou hlasovat ostatní rumburáci

infog6

Vítězný návrh město Rumburk zrealizuje v roce 2017

Proč a pro koho je „participativní rozpočet“ v našem městě?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané města přímo zapojili do rozhodování o rozvoji města Rumburk. Vedení města vymezilo 300 000,- Kč z ročního rozpočtu, rumburáci starší 16-ti let pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo u nás ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na veřejných diskusích a sousedských setkáních.  Na nich budeme diskutovat o tom, co vlastně chceme v Rumburku změnit a jak.  Společné návrhy pak občané předloží úředníkům města k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením bude všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel města má město Rumburk realizovat. Co nám z toho plyne? Zapojte se přímo, tento nástroj je tu pro Vás!

Aktuální zprávy

Nejbližší události

no event

KONTAKTNÍ OSOBA

10639617_10202970222362794_3735213035175092495_n

Dalibor Dvořák

Email: dalibor.dvorak@rumburk.cz

Telefon: +420 721 555 372